Negaidi vēlāku laiku – patērē svaigu!
RīgaTV 24 ir dzīvā satura televīzijas kanāls, kas informē Rīgas un Latvijas iedzīvotājus par sabiedrībā aktuālo gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Pats galvenais – kanāls sniedz iespēju tā satura veidošanā arī piedalīties Tev!
Seko līdzi kanāla aktualitātēm sociālajos tīklos Facebook, Draugiem.lv, Youtube, Twitter un Instagram – uzzini kas jauns, uzdod jautājumus raidījumu viesiem un dalies ar informāciju par tieši Tev aktuālo galvaspilsētā un valstī.
Mūs var redzēt: Bezmaksas virszemes apraides 4. kanālā, Lattelecom interaktīvās TV 118. kanālā, kā arī interneta tiešraidē: www.RigaTv24.lv

 

REKLAMA@RIGATV24.LV

RīgaTV24 ir digitālā mūsdienīga
televīzija ar maksātspējīgu auditoriju.
Mēs piedāvājam iespēju izvietot reklāmu
video formā, kā arī iespēju
sponsorēt atsevišķus raidījumus.

• Video reklāma
• Video relīžu izgatavošana


Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un
palīdzēsim izvēlēties efektīvāko reklāmas
veidu RīgaTV 24!